Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Logistyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  Wydział Strategiczno - Obronny
  Ocena: brak danych
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno - Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  Ocena: brak danych

Zarządzanie projektem – Standardy kształcenia

Systemy zarządzania projektem. Inicjowanie projektu. Ustalanie realnych wymagań dla projektu oraz celu projektu. Konspekt projektu. Tworzenie zespołu projektowego. Planowanie projektu. Struktura podziału zadań. Planowanie zasobów. Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych. Schemat sieciowy projektu. Metody sieciowe (CPM, PERT). Ścieżka krytyczna. Harmonogram projektu (wykres Gantta). Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem. Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania. Realizacja i kontrola projektu. Budowanie zespołu projektowego. Analiza i wprowadzanie zmian. Zamknięcie projektu.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/