Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Logistyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  Wydział Strategiczno - Obronny
  Ocena: brak danych
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno - Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława D±browskiego w Warszawie
  Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  Ocena: brak danych

Badania operacyjne i teoria optymalizacji – Standardy kształcenia

Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. Zadanie programowania matematycznego. Zadanie programowania liniowego. Zadania nieliniowe w kontek¶cie zadań programowania liniowego. Zadania programowania dynamicznego. Elementy programowania wielokryterialnego. Elementy teorii grafów. Problemy decyzyjne w ujęciu sieciowym. Elementy teorii obsługi masowej. Elementy teorii gier. Programowanie sieciowe. Teoria optymalizacji. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewno¶ci i niepełnej informacji. Badania operacyjne w konstrukcji biznesplanu.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/